Praca


MICHNA FOOD Sp. z o.o. Sp. k. Ropuchy ul. Podgórna 8, 83-130 Pelplin, Poland
Tel. (0048) 58.536.12.56, Fax: (0048) 58.536.12.57
NIP 593-225-42-31, Regon 220859798
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Gdańsk VII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000 444 602
Agencja zatrudnienia w Polsce nr 6446 Van erkend Uitzendkantor in Belgium onder numer 2009/U
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 22149403 WE

obszar Brukseli: 00446-406-20130327,
obszar Waloni: W.DlSP.910